Fotografies

Zona infantil

Zona de consulta i lectura

Zona de consulta i lectura

Zona d'ordinadors i consulta

Entrada i punt d'informació