Normes generals

La biblioteca de Castellserà disposa d'un Reglament de Règim Intern, disponible per a tots els usuaris. Consulteu-lo fent clic aquí. Us deixem el resum de la normativa bàsica a seguir. 


- Pel bon funcionament de la biblioteca, cal respectar el silenci, l'ordre i no ocasionar molèsties a les altres persones.

- Està totalment prohibit entrar amb menjar, beure o llaminadures. 

- Els infants menors de 8 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta. La Biblioteca no es fa responsable de la cura i vigilància dels menors d’edat.

- No deixeu llibres ni revistes pel terra.

- No utilitzeu els mòbils dins la sala.

- Per emportar-se llibres, revistes, audiovisuals, etc... cal tenir el carnet d’usuari de la biblioteca o de qualsevol altra biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El carnet és gratuït i per fer-lo, cal portar el DNI, passaport o permís de residència. 

- Els menors de 14 anys han de venir amb el pare/mare o tutor legal per fer-se el carnet d’usuari.

- Cada usuari pot emportar-se alhora un nombre màxim de 3 llibres, 3 revistes i 3 audiovisuals, per un període màxim de 30 dies els llibres, i 7 dies revistes i audiovisuals.

- L’accés a Internet es destina preferentment a la recerca d’informació, la investigació i l’aprenentatge.

- Les sessions tenen una durada de 30 minuts com a màxim.

- No està permès entrar a jocs, xats, pàgines de contingut sexual, pornogràfic o violent, que vulnerin els drets humans o continguts visuals que puguin ferir la sensibilitat d’altres usuaris.